Genetic Causes of Epilepsy (GATE)

Ledet af forskningsansvarlig, professor Rikke Steensbjerre Møller

Formålet med forskningen er at tilbyde genetisk rådgivning og udvikle personliggjorte behandlingsmetoder for patienter med epilepsi. Det ultimative mål er at tilpasse patienters epilepsimedicin til deres genetiske profil.

Forskerne undersøger det genetiske materiale hos patienter med epilepsi og deres familier, hvor epilepsien formodes at være genetisk betinget. Forskerne bruger regnekraften i Nationalt Genom Centers supercomputer til at udføre avancerede statistiske analyser på sekvensdata, der er indsamlet gennem helgenomsekventering, exomsekventering og nanopore sekventering.

Læs mere om GATE