Forskningsprojekter på Nationalt Genom Centers supercomputer

Forskere kan anvende vores supercomputer til at udføre forskning inden for personlig medicin. De kan gennem en skræddersyet NGC Cloud anvende supercomputerens lagringskapacitet og regnekraft. Supercomputeren kan rumme store mængder data og foretage avancerede analyser, som forskere kan bruge til at forstå sygdomme bedre og udvikle nye behandlingsmetoder.

PREDICT

Ledet af forskningsansvarlig, professor og centerdirektør Tine Jess

Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT) er et nationalt grundforskningscenter, hvor forskere udvikler strategier for personlig medicin til patienter med inflammatoriske tarmsygdomme.

ICOPE/STAGING

Ledet af forskningsansvarlig, professor i pædiatri, Dr. Kjeld Schmiegelow

ICOPE/STAGING er et prospektivt studie, hvor forskerne igennem en årrække har indsamlet data fra 1.200 børn med kræftsygdomme. Formålet er at forstå sjældne varianters betydning og identificere nye cancer dispositionsgener.

Patient trajectories

Ledet af forskningsansvarlig, forskningsdirektør og professor Søren Brunak

Forskerne undersøger patientforløb inden for forskellige sygdomsområder. Formålet er at estimere, hvordan forløbet af en patients sygdom vil udvikle sig og bruge den viden til formentlig at behandle patienter forskelligt.

BIOSKIN

Ledet af forskningsansvarlig, professor og overlæge Lone Skov

BIOSKIN har fokus på inflammatoriske hudsygdomme som fx psoriasis, atopisk dermatitis og kontakteksem. Formålet er bl.a. at indsamle viden om, hvordan hudsygdomme udvikler sig over tid, så vi i fremtiden kan tilbyde mere individualiserede patientforløb.

GATE

Ledet af forskningsansvarlig, professor Rikke Steensbjerre Møller

Formålet med forskningen er at tilbyde genetisk rådgivning og udvikle personliggjorte behandlingsmetoder for epilepsi. Det ultimative mål er at tilpasse patienters epilepsimedicin til deres genetiske profil.

BKFMS

Ledet af forskningsansvarlig, cheflæge Melinda Magyari

Formålet med forskningen er at udvikle skræddersyede behandlinger til patienter med multipel sklerose. Ved hjælp af kunstig intelligens identificerer forskerne, hvordan patienter oplever forskellige sygdomsforløb.

NGS KMA RegH

Ledet af NGS ansvarlig, overlæge og klinisk lektor Mette Damkjær Bartels

Klinisk mikrobiologi afdelingerne på Amager og Hvidovre samt Herlev og Gentofte Hospital udfører genomsekventering på mikroorganismer, der er sygdomsfremkaldende. Data bruges i forskning og i det daglige kliniske arbejde.

DALY-CARE

Ledet af forskningsansvarlig, overlæge og klinisk lektor Carsten Utoft Niemann

DALYCA har fokus på data-drevet behandling af lymfoproliferative cancersygdomme. Formålet er at personalisere behandlingen af patienter ved at analysere patientfaktorer og sygdomskarakteristika sammen med molekylær og genetisk information.