Blanketter og vejledninger

I nedenstående oversigt finder du Nationalt Genom Centers blanketter og vejledninger. Klik på det ønskede link for at gå direkte til materialet.

Rekvisition - Sekventeringscenter i Vestdanmark (NGC WGS Vest)

Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland skal sende rekvisitionsblanket til NGC WGS Vest.

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelige hjertesygdomme. 

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelig hæmatologisk sygdom.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Audiogenetik. 

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Endokrinologiske patienter. 

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Føtal medicin.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Hæmatologisk kræft

Rekvisition - germline 

Rekvisition - somatisk 

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Kræft hos børn og unge under 18 år.

Rekvisition - germline

Rekvisition - somatisk

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Kræft hos unge voksne (18-30 år) samt arvelig kræft hos voksne.

Rekvisition - germline

Rekvisition - somatisk

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Neurogenetiske patienter.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Nyresvigt.

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Oftalmologi.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Primær immundefekt.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Psykiatri børn og unge.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen for Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år

Rekvisition

Rekvisition - Akut sygt barn 

Information til rekvirenter

Abonner på opdateringer om rekvisitionsblanketten for patientgruppen Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år, der anvendes af NGC WGS Vest. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Sjældne sygdomme hos voksne.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Svære arvelige hudsygdomme.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Udbredt og uhelbredelig kræft.

Rekvisition - blod

Rekvisition - biopsi

Information til rekvirenter

 

Rekvisition - Sekventeringscenter i Østdanmark (NGC WGS Øst)

Region Hovedstaden og Region Sjælland skal sende rekvisitionsblanket til NGC WGS Øst.

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelige hjertesygdomme. 

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelig hæmatologisk sygdom. 

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Audiogenetik. 

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Endokrinologiske patienter. 

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Føtal medicin.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Hæmatologisk kræft

Rekvisition - germline

Rekvisition - somatisk

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Kræft hos børn og unge under 18 år

Rekvisition - germline

Rekvisition - somatisk

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Kræft hos unge voksne (18-30 år) samt arvelig kræft hos voksne.

Rekvisition - germline

Rekvisition - somatisk

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Neurogenetiske patienter.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Nyresvigt. 

Rekvisitionsblanket

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Oftalmologi.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Primær immundefekt. 

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Psykiatri børn og unge.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen for Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år

Rekvisition

Information til rekvirenter

Abonner på opdateringer om rekvisitionsblanketten for patientgruppen Sjældne sygdomme hos børn og unge under 18 år, der anvendes af NGC WGS Øst. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Svære arvelige hudsygdomme.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Rekvisitionsblanket for patientgruppen Sjældne sygdomme hos voksne.

Rekvisition

Information til rekvirenter

Indikationer og kriterier for patientgrupper

For hver patientgruppe er det beskrevet, hvilke indikationer og kliniske kriterier, der skal være opfyldt for at kunne henvise patienten til helgenomsekventering.

Somatisk analyse mhp. antineoplastisk behandling.

Indikationer og kriterier for Hæmatologisk kræft

Germline analyse mhp. arvelig disposition og somatisk analyse mhp. antineoplastisk behandling.

Indikationer og kriterier for Kræft hos børn og unge under 18 år

Somatisk analyse mhp. antineoplastisk behandling – for pancreas også germline analyse mhp. arvelig disposition.

Indikationer og kriterier for udbredt og uhelbredelig kræft

Samtykkeblanketter

Patienter skal samtykke skriftligt, inden lægen må foretage en omfattende genetisk analyse.

I Nationalt Genom Center tilbyder vi standardsamtykkeerklæringer, som kan bruges til at indhente skriftligt samtykke fra patienter og gravide i forbindelse med genetisk analyse. Du skal altid give patienten en til- og frameldelsesblanket til vævsanvendelsesregisteret og vores patientinformationsmateriale med bilag 1 og 2.

Hvis du ikke bruger vores samtykkeerklæringer, skal du sørge for at overholde reglerne i kapitel 5 i sundhedsloven om skriftligt samtykke. Reglerne omfatter:

 • Samtykket skal altid være skriftligt.
 • Dato og versionsnummer skal påføres dokumentet og hver gang, der foretages ændringer.
 • Samtykket skal indeholde patientens holdning til sekundære fund.
 • Samtykket skal indeholde patientens holdning til at blive kontaktet om ny viden om den genetiske analyse.
 • På samtykkeblanketten skal det oplyses, at de genetiske oplysninger opbevares i Nationalt Genom Center.
 • På samtykkeblanketten skal det oplyses, at patienten altid kan frabede sig, at deres genetiske oplysninger anvendes til forskning, ved at registrere sig i Vævsanvendelsesregisteret. Patienten kan få hjælp til at udfylde blanketten.

FAQ om indhentning af samtykke

Hvis du arbejder inden for sundhedssektoren og er ansvarlig for at indhente samtykke til en omfattende genetisk analyse i forbindelse med patientbehandling, har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål her:

Det er et krav i lovgivningen, at du indhenter samtykket skriftligt. Du skal hente skriftligt samtykke til patientbehandling ved følgende genetiske analyser:

 • Helgenomsekventering – Whole Genome Sequencing (WGS)
 • Exom sekventering – Whole Exome Sequencing (WES)
 • Total RNA-sekventering
 • Genome Wide Associations Studies (GWAS) med omfattende kortlægning af sjældne varianter
 • Epigenetiske undersøgelser baseret på NGS-metoder med DNA-sekventering af et stort antal områder i arvemassen
 • Comparativ Genomisk Hybridisering (array-CGH/DNA microarray)
 • Genpaneler for sammensatte analysepakker, hvor der er risiko for sekundære fund

Lovgivningen kræver også:

 1. Patienten skal forud for samtykket informeres om deres selvbestemmelsesret. Patienter har ret til at bestemme, om deres genetiske oplysninger, som er udledt af biologisk materiale i forbindelse med behandling, og som opbevares i Nationalt Genom Center, kun må bruges til egen behandling og til formål, der har en umiddelbar tilknytning til patientbehandlingen. Patienter kan altså frasige sig retten til, at deres genetiske oplysninger kan bruges til forskning. Det gør de ved at registrere sig i Vævsanvendelsesregisteret. Til- og frameldelsesblanket til Vævsanvendelsesregisteret
 2. Patienter skal tage stilling til sekundære fund, der kan have væsentlig betydning for deres helbred. Lægerne kan gøre fund, som ikke relaterer sig til det, der undersøges for. Patienter skal derfor forud for den genetiske analyse tage stilling til, om de vil informeres om sådanne fund.

Når patienter er 15 år, kan de give informeret samtykke til patientbehandling. Er patienten 15-17 år, skal forældrene dog inddrages og informeres om, hvordan den mindreårige har taget stilling. Det betyder, at både patienten og forældrene skal modtage patientinformationen. Du finder den lovpligtige patientinformation her.

Hvis en sundhedsfaglig skønner, at den mindreårige ikke er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældrene give samtykke på den mindreåriges vegne.

Når patienter er under 15 år, er det forældrene, der skal give samtykke på barnets vegne. En patient under 15 år skal informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen i det omfang, patienten forstår behandlingssituationen. Det gælder dog ikke, hvis det kan skade patienten. Patientens tilkendegivelser skal tillægges betydning i det omfang, de er aktuelle og relevante.

Alle, der får foretaget en omfattende genetisk analyse ved en familieudredning, skal give skriftligt samtykke. Det er altså ikke kun patienten, som er udgangspunkt for en undersøgelse af arvelig sygdom i slægten, der skal give skriftligt samtykke.

Ved familieudredning, kan lægerne finde sekundære fund, der har væsentlig betydning for helbredet hos alle dem, der får foretaget en genetisk analyse. Alle familiemedlemmerne skal derfor tage stilling til, om de vil informeres om sådanne fund, og hvilken type sekundære fund, de vil informeres om.

Alle skal informeres om deres ret til selvbestemmelse over egne genetiske oplysninger. Alle skal også tage stilling til, om de vil kontaktes, hvis lægerne opnår ny viden – efter behandlingen er afsluttet - om deres genetiske analyse, der kan have sundhedsmæssig betydning for dem.

 

Dansk

Samtykkeblanketten skal ikke sendes til Nationalt Genom Center men til den rekvirerende læge, der har underskrevet erklæringen.

Samtykkeblanket til patienter

Er du blevet tilbudt genetisk undersøgelse i forbindelse med fosterdiagnostik, skal du bruge nedenstående samtykkeblanket.

Samtykkeblanket i forbindelse med fosterdiagnostik

 

Engelsk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Arabisk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Polsk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Tyrkisk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Urdu

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Somalisk

The consent form must not be sent to the Danish National Genome Center, but to the requesting doctor who signed the declaration.

Consent form for patients

If you have been offered a genetic test in connection with prenatal testing, you must use the consent form below.

Consent form in connection with prenatal testing

 

Abonner på opdateringer om samtykke. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Lovpligtig patientinformation

Lovpligtig information til patienten om omfattende genetisk analyse: Hvad er gener, hvordan foregår undersøgelsen, og hvilke valg skal træffes ifm. afgivelse af informeret samtykke til behandling?

Dansk

Her finder du lovpligtig information til patienten om omfattende genetisk analyse: Hvad er gener, hvordan foregår undersøgelsen, og hvilke valg skal træffes ifm. afgivelse af informeret samtykke til behandling? Bemærk, at vi har udviklet informationsmateriale målrettet genetisk analyse i forbindelse med fosterdiagnostik.

Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse

Foretages omfattende genetisk analyse i forbindelse med fosterdiagnostik, skal nedenstående patientinformationsfolder bruges.

Information vedrørende omfattende genetisk analyse i forbindelse med fosterdiagnostik

 

Engelsk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Arabisk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Polsk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Tyrkisk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Urdu

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

 

Somalisk

Information regarding comprehensive genetic analysis

Patient information regarding comprehensive genetic analysis

If the genetic test is being conducted in the context of prenatal testing, you must use the information below.

Information concerning comprehensive genetic analysis in connection with prenatal testing

Abonner på opdateringer om patientinformationsmateriale. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Har du fået foretaget en helgenomanalyse i forbindelse med patientbehandling før den 1. maj 2019, kan du anmode Nationalt Genom Center om, at dine genetiske oplysninger opbevares på en sikker database i Nationalt Genom Centers supercomputersystem.

Overførsel af genetiske oplysninger

Vævsanvendelsesregisteret

Ønsker patienter ikke, at deres genetiske oplysninger kan bruges til forskning, tilmelder man sig Vævsanvendelsesregisteret via nedenstående blanket.

Dansk

Ønsker du ikke, at dine genetiske oplysninger kan bruges til forskning, skal du tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret via nedenstående blanket. Blanketten gælder også, hvis den genetiske undersøgelse er foretaget af et foster i sammenhæng med en fosterdiagnostisk undersøgelse, og du ikke ønsker, at dine og dit fosters genetiske oplysninger kan bruges til forskning.

Til- og frameldelsesblanket Vævsanvendelsesregisteret

 

Engelsk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Arabisk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Polsk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Tyrkisk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Urdu

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Somalisk

If you do not want your data to be used for research purposes, you must use the form below regarding registration in T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes. The form also applies if the genetic test concerned a fetus in connection with prenatal testing, and you do not want the genetic data of you and your fetus to be used in research.

Registration and deregistration to T​he National Database of Non-Consent to the Use of Tissue Samples for Scientific Purposes

 

Abonner på opdateringer om Blanket til Vævsanvendelsesregisteret. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Vejledning om mundtlig information til patienten

Vejledning til sundhedsfagligt personale vedrørende mundtlig information til patienten ifm. skriftligt samtykke.

Vejledningen henvender sig til personale, der informerer patienter i forbindelse med indhentelse af skriftligt samtykke til patientbehandling, der indebærer omfattende genetisk analyse.

Vejledning til sundhedsfagligt personale

Vejledningen henvender sig til personale, der informerer patienter i forbindelse med indhentelse af skriftligt samtykke til patientbehandling, der indebærer omfattende genetisk analyse i sammenhæng med fosterdiagnostik.

Vejledning til sundhedsfagligt personale ifm. fosterdiagnostik (integreret i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fosterdiagnostik)

Abonner på opdateringer om Vejledning til sundhedsfagligt personale. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Vejledning om indberetning af oplysninger

Vejledning om aktørers indberetning af oplysninger til Nationalt Genom Center.

Indberetningsvejledningen er i øjeblikket ved at blive opdateret grundet revideringen af Indberetningsbekendtgørelsen. I mellem tiden kan du kontakte NGC på kontakt@ngc.dk, hvis du ønsker vejledning i forbindelse med indberetning af oplysninger.

Abonner på opdateringer vedr. vejledningen om indberetning af oplysninger til Nationalt Genom Center. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Blanket til regioner, som skal benyttes i forbindelse med anmodning om overførsel af genetiske oplysninger til Nationalt Genom Center her. 

Overførsel af genetiske oplysninger

Oplysning til forsøgsdeltagere om databehandling

Find oplysning om behandling af genetiske oplysninger indsamlet i forbindelse med forskning.

Oplysning om behandlingen af dine genetiske oplysninger indsamlet i forbindelse med forskning.

Oplysningsfolder til forsøgsdeltagere

Abonner på opdateringer om oplysningsseddel til forsøgsdeltagere om databehandling. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Har du fået foretaget en omfattende genetisk analyse i forbindelse med forskning før den 1. maj 2019, kan du anmode Nationalt Genom Center om, at dine genetiske oplysninger opbevares på en sikker database i Nationalt Genom Centers supercomputersystem.

Blanket: Overførsel af genetiske oplysninger

NGC's infrastruktur

I Nationalt Genom Center stiller vi en infrastruktur for personlig medicin til rådighed for sundhedsvæsenet på tværs af hele landet. Find hjælp til at oprette en bruger, eller hvis du har ønsker til software.

Blanket til oprettelse af en ny bruger på NGC's Infrastruktur i forbindelse med forskning, når rette godkendelser er indhentet.

Bemærk at blanketten kun gælder for projekter, der allerede har en NGC Cloud.

Oprettelse af bruger på NGC's Infrastruktur

Er du kliniker, og har du forslag til nyt software eller værktøj til Nationalt Genom Centers infrastruktur, skal du sende den udfyldte skabelon til NGC via kontakt@ngc.dk

Blanket til ønsker til software eller værktøjer

I beslutningsprocessen lægger vi særlig vægt på økonomi og implementeringsmuligheder, og om det ønskede software eller værktøj er særlig vigtig for bestemte patientgrupper eller analysetyper.

Beslutningsprocessen og hvornår du får svar fra NGC

Habilitet

Habilitetspolitik i Nationalt Genom Center og habilitetserklæringer for personer, der skal bistå os med at rådgive, undervise eller behandle sager.

Dansk

Habilitetspolitik og procedurer vedr. habilitetserklæringer for eksterne rådgivere/konsulenter, herunder medlemmer af udvalg/arbejdsgrupper nedsat af NGC. 

Habilitetspolitik og procedurer

 

Engelsk

Policy of impartiality and procedures concerning impartiality declaration for external advisors/consultants, including members of committees/working groups set up by the Danish National Genome Center and employees in the Danish National Genome Center.

Policy of impartiality and procedures

Abonner på opdateringer om NGC's habilitetspolitik. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes

Dansk

Habilitetserklæring for personer, der skal bistå Nationalt Genom Center med at rådgive, undervise eller behandle sager.

Habilitetserklæring

Udfyldte habilitetserklæringer for arbejdsgrupper, specialistnetværk og advisory boards

Udfyldte habilitetserklæringer

 

Engelsk

Declaration of impartiality to persons that has to assist the Danish National Genome Center by counselling, teaching or processing cases.

Declaration of impartiality

Rejsegodtgørelse

Politik og blanketter for refundering af rejseudgifter for eksterne.