Infrastrukturen for personlig medicin

Nationalt Genom Center stiller en infrastruktur til rådighed for sundhedsvæsenet på tværs af hele landet.

Se filmen om datasikkerhed