Patienter

Personlig medicin er behandling, hvor man ved hjælp af fx genetisk information kan målrette behandlingen til den enkelte patient.

Se filmen om personlig medicin