Genetisk analyse i ti trin

Med viden om dine gener kan vi bedre forstå sygdomme, og vi får mulighed for at behandle mere præcist og effektivt

Genetisk analyse forklaret i 10 trin

Trin 1

Din praktiserende læge vurderer, at dit sygdomsforløb skal undersøges nærmere og henviser dig derfor til hospitalet.

Trin 2

Hvis lægen på hospitalet vurderer, at der kan være en genetisk årsag til din sygdom, bliver du tilbudt en genetisk analyse.

Trin 3

Du bliver først vejledt om analysen.

Hvis du vil have den gennemført, skal du give skriftligt samtykke til at få den lavet.

Du kan selv vælge, hvis du ikke ønsker oplysninger om andre sygdomme, end den du undersøges for. 

Trin 4

Dine genetiske oplysninger kan nu bruges til din behandling og fx forskning. Dermed medvirker du til, at der skabes ny viden om behandling til gavn for dig og andre patienter.

Du kan også vælge, at dine genetiske oplysninger kun må bruges til din egen behandling ved at registrere din beslutning i Vævsanvendelsesregisteret

Trin 5

Du får taget en blodprøve, så din DNA-sekvens kan aflæses.

Trin 6

Data om din DNA-sekvens overføres til den nationale supercomputer, hvor de gemmes, og din DNA analyseres for eventuelle genforandringer.

Supercomputeren lever op til internationale sikkerhedsstandarder.

Trin 7

Et erfarent og specialiseret team på hospitalet tolker på dine eventuelle genforandringer med fokus på at forklare din sygdom og igangsætte den bedste behandling af dig.

Trin 8

Din læge på hospitalet modtager nu resultatet af din genetiske analyse og forklarer dig, hvordan det kan anvendes i din behandling.

Trin 9

Lægen kan anbefale, at din familie også får foretaget genetiske analyser. Det kan forebygge, at andre i din familie bliver syge.

Trin 10

Med viden om dine gener kan vi bedre forstå sygdomme, og vi får mulighed for at behandle mere præcist og effektivt. 

Det er gennem forskning i de mange, at vi kan gøre en forskel for den enkelte patient. Nationalt Genom Center er med til at bane vejen for, at Danmark bruger nye teknologier og viden om gener mere og bedre. Det kaldes personlig medicin eller præcisionsmedicin. Så hver patient får den bedst mulige behandling.