Hvad er personlig medicin?

Personlig medicin er behandling, hvor man ved hjælp af fx genetisk information kan målrette behandlingen til den enkelte patient

Personlig medicin er behandling, der i langt højere grad end tidligere er ”skræddersyet til den enkelte”. Oplysninger om fx patientens genetik eller sygdommens genetik er centralt inden for personlig medicin, og kan – i kombination med andre relevante sundhedsdata - anvendes til diagnostik og behandling af sygdom, der tager højde for patientens eller sygdommens særlige biologiske forhold. Personlig medicin bevæger sig derfor væk fra tendensen til one-size-fits-all tankegangen, hvor behandling er standardiseret til alle uanset køn, genetik, alder, livsstil mv. til at se mere individuelt på den enkelte patient.

I samarbejde med førende faglige eksperter udvikler vi i Nationalt Genom Center en national brug af data i udredning, diagnosticering og udvikling af personlig medicin for alle danske patienter. Det vil komme patienterne til gavn, fordi anvendelsen af genetisk information – i kombination med andre relevante sundhedsdata - kan have et stort potentiale i forhold til at forbedre forebyggelse, diagnostik, monitorering og behandling af patienter.

Hvad kan udvikling af personlig medicin komme til at betyde?

  • Bedre forståelse af sygdom, mere præcise diagnoser og mere målrettet behandling af den enkelte patient
  • Mulighed for bedre forebyggelse ved arvelige sygdomme
  • Begrænsning af brug af uvirksom behandling og dermed af negative bivirkninger heraf
  • Større sikkerhed for, at de behandlinger, man bruger, virker ved den specifikke tilstand
  • Forbedring af sygdomsprognose
  • Bedre genetisk vejledning af familien og ved familieforøgelse

 

Nationalt Genom Center styrker muligheden for den videre udvikling af personlig medicin