Strategien for Life Science

I Nationalt Genom Center bidrager vi til regeringens Strategi for Life Science. Strategien skal i perioden 2021-2023 forstærke udviklingen af dansk life science-industri til gavn for patienter og dansk økonomi

Regeringen udgav i april 2021 Strategi for Life Science, hvis hovedformål er at understøtte den danske life science-industri med følgende vision:

”Danmark skal have en life science-industri i verdensklasse til gavn for patienterne, det danske velfærdssamfund og dansk økonomi”.

Strategien indeholder 38 initiativer, som udfoldes i perioden 2021-2023. Den samlede økonomi for initiativet er 270 mio. kr. fordelt med 70 mio. kr. i 2021 og 100 mio. kr. årligt i 2022-2023. Initiativerne er fordelt på syv forskellige temaer, blandt andet bedre rammer for forskning og udvikling, sund og grøn vækst og højt kvalificeret arbejdskraft.

I Nationalt Genom Center bidrager vi aktivt til den del af strategien, der handler om bedre brug af sundhedsdata. Tanken er, at der etableres en sammenhængende struktur med en fælles indgang til sundhedsdata i Danmark. Det skal skabe bedre overblik og simplere og mere smidig adgang til danske sundhedsdata for forskere og industri. Derudover etableres en national analyseplatform for sundhedsdata med adgang til data fra forskellige myndigheder i et sikkert it-miljø med stor regnekapacitet. Derved sikres, at data ikke forlader analysemiljøet, og at der er stor regnekapacitet tilstede til analyse på store datamængder. I Nationalt Genom Center driver vi den infrastruktur, som analyseplatformen skal baseres på.

Læs hele Strategien for Life Science 2021-2023 (PDF)