National Strategi for Personlig Medicin 2021 - 2022

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at den danske strategi for personlig medicin i sundhedsvæsenet skal fokusere på de patientnære og kliniske behov. Det skal være med fokus på sygdomme og risikogrupper for derigennem at skabe grundlag for forskning og udvikling.

På den korte bane vil regeringen og Danske Regioner samarbejde om udmøntningen af strategien på flere områder. Dette vil ske i tre parallelle faser.

 1. Ibrugtagning af infrastrukturen for helgenomsekventering
 2. Forskningsinfrastruktur for personlig medicin
 3. Videreudvikling af personlig medicin og inklusion af flere datakilder

I fase 1, ibrugtagning af infrastrukturen for helgenomsekventering, fokuseres på:

 • Etablering af en styregruppe for implementering af personlig medicin i Danmark.
 • Videreudvikling og ibrugtagning af en sikker, fælles og landsdækkende teknologisk infrastruktur til udførelse af genomsekventering og udbygning af lagring af data
 • Gennemførsel af op mod 60.000 helgenomsekventeringer af patienter i sundhedsvæsenet frem mod 2024
 • Indberetning af data fra omfattende genetiske analyser i sundhedsvæsenet til den nationale genomdatabase

I fase 2, forskningsinfrastruktur for personlig medicin, fokuseres på:

 • Implementering og videreudvikling af en national forskningsinfrastruktur for personlig medicin
 • Anvendelse af forskningsinfrastrukturen i forsknings – og udviklingsprojekter
 • Konsolidering af de regionale datastøttecentre inden for personlig medicin

I fase 3, videreudvikling af personlig medicin og inklusion af flere datakilder, fokuseres på:

 • Analyse af muligheden for at inkludere flere datakilder i infrastrukturen for personlig medicin

Der vil ske løbende involvering af patienter, borgere og fagpersoner, og udviklingen vil forløbe i dialog med interessenterne. Der vil være kontinuerligt fokus på de etiske og juridiske aspekter.

Der er et stort potentiale forbundet med anvendelsen af genetisk information til diagnostik, behandling og forebyggelse inden for mange sygdomsområder. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at en samlet dansk indsats for personlig medicin skal fokusere på forskning og genomsekventering inden for sygdomsområder og risikogrupper. På længere sigt er det ambitionen at udvide indsatsen med flere datakilder og andre teknologier.

Download National Strategi for Personlig Medicin 2021-2022