Danmark har et avanceret sekventeringscenter, der analyserer patienters gener

En af vores primære opgaver i Nationalt Genom Center er at udføre kortlægning af patienters genomer (kortlægning af patientens arvemasse), og derfor har vi i Nationalt Genom Center et nationalt sekventeringscenter. Det har to avancerede laboratorieenheder placeret i hhv. Øst- og Vestdanmark, som dækker hele landet.

De to nationale laboratorier i Øst- og Vestdanmark genererer store mængder data fra de prøver, der analyseres. Supercomputeren identificerer variationer i arvemassen. Disse forandringer fortolkes dernæst af kliniske akademikere, som videregiver svaret til den behandlingsansvarlige læge. Den behandlende læge benytter data sammen med patientens øvrige data, og i dialog med patienten træffer lægen beslutning om den bedst mulige behandling.

Analyse af patientdata

Analysen af patienternes fulde arvemasse, som kaldes genomet, udføres på såkaldt Next Generation Sequencing (NGS) udstyr. Prøvemateriale fra patienten sekventeres (genomsekventering), og det producerer store mængder data. Bioinformatikere bearbejder herefter data ved hjælp af supercomputeren. Processen er avanceret, og formålet er at identificere variationer i patienternes arvemasse.

De variationer, som identificeres i arvemassen hos en patient, tolkes efter internationale retningslinjer. De forandringer, som identificeres i arvemassen hos en patient, inddeles på baggrund af deres forventede betydning, som kan være godartet, formodet godartet, af ukendt betydning, formodet sygdomsfremkaldende og sygdomsfremkaldende.

Svar på analyse

Patienternes sygdomsbillede og familiehistorien tages i betragtning, når de identificerede forandringer i arvemassen bruges til at stille en diagnose eller mulig diagnose. På baggrund heraf kan den kliniske behandling tilrettelægges, og patienten kan henvises til relevante kontrolprogrammer. Resultatet af genomanalysen sendes til den læge, der behandler patienten. Lægen forklarer patienten om de genetiske fund og sammen med patienten besluttes den videre behandling og kontrol.

Drift

WGS faciliteterne har tilbudt at forsætte driften af den Nationale Pipeline på NGCs infrastruktur, også efter udløb af NNF bevillingen. Det vil altså være muligt at få analyseret data igennem den bioinformatiske pipeline og få sine resultater i sin fortolkerfolder, ligesom man forsat vil kunne både rekvirere og sende prøver til sekventering, som hidtil.

Genetisk analyse forklaret i 10 trin