The Copenhagen Translational Skin Immunology Biobank and Research Program (BIOSKIN)

Ledet af forskningsansvarlig, professor, overlæge Lone Skov og forskningsleder, cand.scient., Ph.D. Marianne Bengtson Løvendorf

BIOSKIN er et forskningsprojekt, der har fokus på inflammatoriske hudsygdomme som f.eks. psoriasis, atopisk dermatitis og kontakteksem. Formålet er bl.a. at indsamle viden om, hvordan hudsygdomme udvikler sig over tid, så vi i fremtiden kan tilbyde bedre og mere individualiserede patientforløb med fokus på forebyggelse og personlig behandling.

Målet er at indsamle kliniske data og hud- og blodprøver fra 3.000 patienter for at få ny indsigt i nogle af de mest almindelige hudsygdomme, såsom psoriasis og eksem. Patienterne vil blive fulgt tæt over en periode på minimum fem år.

Programmet er en unik mulighed for at indsamle data, hud- og blodprøver fra de samme patienter over flere år, hvilket skaber nye videnskabelige muligheder og i sidste ende fører til mere effektive behandlinger.

Forskerne bruger Nationalt Genom Centers supercomputer til at lagre data, analysere patientpopulationen og undersøge sammenhænge mellem de kliniske data og molekylære signaturer. Projektet har til formål at øge den kliniske, genetiske og molekylærbiologiske viden, der kan understøtte individualiserede patientforløb og beskrive betydningen af genetiske og epigenetiske varianter for behandling af patientgrupperne.

Læs mere om BIOSKIN