Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT)

Ledet af forskningsansvarlig, professor og centerdirektør Tine Jess

Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT) er et nationalt grundforskningscenter, hvor forskere udvikler strategier for personlig medicin til patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) er kroniske og invaliderende lidelser, der påvirker millioner af mennesker globalt.

Forskerne anvender Nationalt Genom Centers supercomputer til at lagre og analysere omfattende datasæt, herunder genetiske data, der er indsamlet ved at forbinde biologisk information fra prøver fra Danmarks Nationale Biobank og regionale biobanker med data fra danske sundhedsregistre samt landsdækkende og regionalt indsamlede kohorter.

Det er afgørende, at landets mest betydningsfulde initiativer, såsom udviklingen og især implementeringen af personaliseret medicin, er centraliserede. På trods af Danmark er et relativt lille land, har vi en tendens til at arbejde i mange siloer, hvilket ikke er gavnligt for fremskridt inden for noget område, siger forskningsansvarlig, professor og centerdirektør Tine Jess

Ved at sammenligne data med information om, hvordan patienters sygdomme har udviklet sig over tid, håber PREDICT at opdage nye indsigter i, hvad der forårsager IBD, hvorfor det udvikler sig forskelligt hos forskellige individer, og hvorfor folk reagerer forskelligt på behandlingen.

Læs mere om PREDICT