Den Nationale Genomdatabase

Som forsker kan du anvende vores supercomputer og søge om adgang til Genomdatabasen, hvis du udfører forskning inden for personlig medicin.

Lovgivning

Genetiske data fra omfattende genetiske analyser, der er indsamlet i forbindelse med behandling eller forskning i sundhedsvæsenet efter 1. juli 2019, skal indberettes til os i Nationalt Genom Center og opbevares i Den Nationale Genomdatabase.

Forskning i personlig medicin 

Som forsker kan du søge om at få udstillet data fra Den Nationale Genomdatabase til brug for forskning inden for personlig medicin.

Dit forskningsprojekt skal opfylde følgende kriterier for at få adgang:

Forskningen skal være inden for feltet ’personlig medicin’ og være af væsentlig samfundsmæssig betydning.

  • Forskningsprojektet skal være forankret i en dansk forskningsinstitution.
  • Forskningsprojektet skal være godkendt af det videnskabsetiske komitesystem.
  • Hvis du ikke allerede har indgået en aftale med os om at anvende vores supercomputer til dit forskningsprojekt, skal der indgås en, før du kan få adgang. Læs mere om, hvordan du søger adgang til en NGC cloud.

Læs mere om Den Nationale Genomdatabase, og hvordan du får udstillet data: Retningslinjer for udstilling af data fra Den Nationale Genomdatabase og regler for hjemtagelse af analyseresultater

Kontakt NGC Forskerservice (forskning@ngc.dk) for at drøfte dine muligheder for at få adgang til data fra Den Nationale Genomdatabase. 

Hvis du er i tvivl, om Den Nationale Genomdatabase indeholder data, der er relevant for dit forskningsprojekt, kan du sende en mail til NGC forskerservice (forskning@ngc.dk), hvor du beskriver, hvilke data du ønsker adgang til. Vi laver en overordnet søgning på data i databasen baseret på metadata-kriterier, fx antallet af genomer inden for en bestemt patientgruppe.

Læs om de metadata, der er tilgængelige i Den Nationale Genomdatabase: Retningslinjer for udstilling af data fra Den Nationale Genomdatabase og regler for hjemtagelse af analyseresultater

Du skal udfylde et ansøgningsskema for at ansøge om adgang til data fra Den Nationale Genomdatabase. Inden du sender en ansøgning, skal du sikre dig, at du har fået godkendelse fra det videnskabsetiske komitesystem.

Anvend dette ansøgningsskema: Ansøgning om udstilling af data fra Den Nationale Genomdatabase 

Se trin for trin vejledning. Sådan søger du om adgang til Genomdatabasen