Sådan søger du om adgang til en NGC Cloud

Du kan søge om adgang til en NGC Cloud ved at sende en ansøgning til NGC Forskerservice. Her finder du ansøgningsskema og vejledning.

Du skal udfylde et ansøgningsskema for at ansøge om adgang til en NGC Cloud. Inden du sender en ansøgning, skal du sikre, at du har opnået alle nødvendige godkendelser for at kunne indsamle og behandle data i dit forskningsprojekt.

Vores ansøgningsvejledning guider dig igennem ansøgningsprocessen og kan hjælpe dig med at udfylde ansøgningsskemaet korrekt. Nedenfor finder du en oversigt over de enkelte trin i et ansøgningsforløb.

Du er altid velkommen til at kontakte NGC Forskerservice (forskning@ngc.dk) for at drøfte dine behov og muligheder på NGC’s infrastruktur. 

Ansøgningsforløb

Trin 1 – Inden du søger om adgang

Inden du kan ansøge om adgang til en NGC Cloud på NGC Infrastruktur, skal du sikre dig, at du har opnået alle nødvendige godkendelser for at kunne indsamle og behandle data i dit forskningsprojekt. NGC Forskerservice kan ikke behandle din ansøgning, hvis ikke alle relevante godkendelser er vedlagt ansøgningsskemaet.

Trin 2 – Udfyld ansøgningsskemaet

I ansøgningsskemaet oplyser du om dit projekt, herunder relevante godkendelser, data, mm. NGC gennemgår disse informationer og vurderer, om forskningsprojektet ligger inden for formålet ’personlig medicin’, og om det har ’generel samfundsmæssig interesse’. Du vil modtage en bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning inden for en uge. NGC Forskerservice vil vende tilbage hurtigst muligt og senest inden for 5 uger. Hvis din ansøgning resulterer i en aftale om adgang til NGC Infrastruktur, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 5.000 kr.

Trin 3 – Afklaring af tekniske forhold

Når du har fået tilsagn om adgang til NGC Cloud, kan NGC hjælpe med at afklare, præcist hvordan projektet bedst vil kunne benytte NGC Infrastruktur. Du vil kunne sparre med en af NGC’s rådgivere og få afklaret, hvilken løsning, der er den bedste for dit projekt.

Trin 4 – Aftaleindgåelse

Inden du kan indgå en kontrakt med NGC, skal du udfylde en bestillingsblanket, som specificerer de ydelser, du har behov for. Når bestillingsblanketten er udfyldt, skal der indgås en kontrakt mellem, på den ene side, PI og den autoriserede forskningsinstitution, som det pågældende forskningsprojekt er forankret ved, og på den anden side NGC. I kontrakten samt de dertilhørende bilag er alt fra brugervilkår til betalingsforpligtelser beskrevet.

Trin 5 – Du får adgang til NGC Cloud

Fra kontrakten er indgået, til din NGC Cloud er oprettet på NGC Infrastruktur, kan der gå et par uger. Du vil modtage information om, hvordan du kommer på NGC Cloud, så snart din NGC Cloud er klar.

Ansøg om adgang til NGC Cloud

Kontakt