Danish Lymphoproliferative Cancer reaserch center (DALY-CARE)

Ledet af forskningsansvarlig, overlæge og klinisk lektor Carsten Utoft Niemann

DALY-CARE har fokus på data-drevet behandling af lymfoproliferative cancersygdomme. Formålet er at forbedre og personalisere behandlingen af patienter. Ved at analysere patientfaktorer og sygdomskarakteristika sammen med molekylær og genetisk information, kan alle aspekter af sygdommene belyses, så den optimale data-drevne behandling kan identificeres og implementeres for den enkelte patient.

Forskerne kombinerer kliniske data, sygdomskarakteristika samt molekylære og genetiske data. De har samlet elektroniske sundhedsjournaler fra over 60.000 patienter, herunder mere end 3.000 forskellige rutinemæssige datapunkter, der dækker biokemi, mikrobiologi, patologi, receptpligtig medicin, medicin administreret på hospital, vitale parametre og fritekstnoter. De anvender Nationalt Genom Centers supercomputer til at udvikle datadrevne algoritmer, der kan bistå læger i at træffe beslutninger om behandling af patienter baseret på data. Forskerne har aktuelt implementeret sådanne data-drevne beslutningsstøtte værktøjer udviklet under DALY-CARE-projektet i Sundhedsplatformen og i kliniske forsøg. 

Ved brug af Nationalt Genom Centers forskningscloud udvikler vi datadrevne beslutningsstøttealgoritmer, der er trænet på DALY-CARE projektet og valideret i kliniske forsøg, plus vi anvender real world data fra internationale samarbejdspartnere. Nationalt Genom Centers forskningscloud giver et sikkert cloud-baserede miljø for vores postgres SQL datainfrastruktur, hvilket tillader rensning og standardisering af vores data. Det muliggør desuden samarbejde i et sikkert data miljø, der giver den nødvendige beregningskraft til at træne algoritmer. DALY-CARE projektet muliggør tæt realtidsmonitorering af forskellige resultater for patienter ved ændringer i behandlingen, siger forskningsansvarlig, overlæge og klinisk lektor Carsten Utoft Niemann