Uddannelser i personlig medicin

Sundhedsdata og teknologisk udvikling gør det muligt at skræddersy behandlingen til den enkelte, og det kræver nye kompetencer i sundhedsvæsenet

En af de strategiske indsatsområder i strategien for personlig medicin 2021-2022 er, at relevant sundhedspersonale skal være i stand til at anvende genetisk information og øvrige sundhedsdata til at informere patienter og pårørende om indholdet i og betydningen af patientbehandlingen.

Derfor har vi samlet oplysninger om en række relevante uddannelser, der beskæftiger sig med centrale aspekter af personlig medicin.

Master i personlig medicin

Master i personlig medicin henvender sig til kandidater i sundhedsvidenskab (fx læger), natur-/biovidenskab og teknik mv.

Master i personlig medicin

Sisse Rye Ostrowski fortæller om masteruddannelsen i personlig medicin

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik udbyder også en række relevante uddannelser, fx klinisk laboratoriegenetiker.

Uddannelser hos Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

Sundhedsvidenskabelige fakulteter 

På de sundhedsvidenskabelige fakuliteter findes relevante uddannelser på bachelor og kandidatniveau inden for sundhed, information, medicin og teknologi.

Natur- og biovidenskabelige fakulteter, tekniske fakulteter og DTU

Da personlig medicin er et ret datafokuseret område, er der en række af relevante fag/kurser inden for bl.a. databehandling, bioinformatik, softwareudvikling, som fx udbydes af de natur- og biovidenskabelige fakulteter såvel som tekniske fakulteter og på DTU.