Kliniske services

I Nationalt Genom Center stiller vi regnekraft, fortolkningsværktøjer og serverkapacitet til rådighed for at støtte hospitalernes diagnosticering og behandling af patienter

Når patientens genom er blevet sekventeret som en del af hans eller hendes behandlingsforløb, skal data processeres, fortolkes og opbevares. I Nationalt Genom Center tilbyder vi tre Kliniske Services, der skal hjælpe hospitalsafdelinger med processen fra helgenomsekventering til, at patienten får svar.

De Kliniske Services stilles til rådighed for alle regioners hospitalsafdelinger. De kan kombineres på forskellige måder, er uafhængige af hinanden og kan vælges efter behov.

Regnekraft

Nationalt Genom Center stiller processeringskapacitet til rådighed for hospitalsafdelinger. Det giver adgang til at afvikle bioinformatiske pipelines hurtigere.

Fortolknings-værktøjer

Nationalt Genom Center stiller fortolkningsværktøjer samt generelle værktøjer til fortolkningsstøtte til rådighed for alle hospitalsafdelinger.

Desuden vil der på sigt være adgang til en national variantdatabase, så der hurtigere kan findes svar på om patienten matcher med lignende tilfælde, og hvor der måske kan findes en diagnose og i bedste tilfælde behandling.

Opbevaring af data

Nationalt Genom Center stiller sikker serverkapacitet til rådighed. Det giver hospitalsafdelinger adgang til et sikkert miljø, hvor der er nok plads og solid regnekraft. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Kliniske Services, kan du kontakte Nationalt Genom Center på kontakt@ngc.dk