Organisation

Nationalt Genom Center er en styrelse under Sundhedsministeriet og har til opgave at udvikle og drive Danmarks nationale infrastruktur for personlig medicin.

Infrastrukturen består af et Nationalt Helgenomsekventeringscenter og et Nationalt High Performance Computing Center (Supercomputersystem). Infrastrukturen er bl.a. designet ud fra principper om security-by-design og skalerbarhed; både ift. kapacitet og teknologi.

Centret er omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af personlig medicin i Danmark. Nationalt Genom Center er oprettet som en selvstændig organisation under Sundhedsministeriet. Regeringen har i alt afsat 100 mio. kr. i 2017-2020 på finansloven for 2017 til at medfinansiere arbejdet med personlig medicin. Derudover har Novo Nordisk Fonden bevilget en milliard kroner til at kickstarte Nationalt Genom Center og betale for centerets infrastruktur og de første 60.000 genetiske analyser.

Læs om vedtagelse af loven om Nationalt Genom Center i 2018

Organisationsdiagrammer

Nationalt Genom Center blev oprettet som styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet 1. maj 2019. 

Organisationsdiagram for Nationalt Genom Center som PDF

Organisationsdiagram for ministerområde

Nationalt Genom Centers opgaver

Vores overordnede opgave er at skabe grundlag for udvikling af bedre diagnostik og mere målrettede behandlinger ved hjælp af genetiske analyser (genomsekventering). I tæt samarbejde med blandt andet de sundhedsfaglige miljøer i regionerne, forskningsverdenen og fonde er vi med til at virkeliggøre den nationale strategi for personlig medicin. Vi stiller blandt andet en fælles teknologisk infrastruktur - en fælles ressource –  til dataanalyse, lagring og videndeling til rådighed for sundhedsvæsnet. Den teknologiske infrastruktur har kapacitet til at opbevare og kombinere store mængder af forskellige data.

I Nationalt Genom Center medvirker vi også til at sikre, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af personlig medicin i Danmark, og at vi får belyst de etiske og juridiske aspekter, der er forbundet med en øget anvendelse af teknologier inden for genetiske analyser (genomsekventering).

Vi sekretariatsbetjener styregruppen for den nationale strategi for personlig medicin og tilhørende arbejdsgrupper.

Nationalt Genom Center i drift betyder lighed i sundhed

Juridisk grundlag for Nationalt Genom Center