Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren

Direktør for Nationalt Genom Center, Bettina Lundgren er for 2023 tildelt et engangsvederlag på kr. 50.000.

Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året herunder opfyldelse af de opstillede mål i centerets mål og resultatplan.