Governance

Udrulning af den nationale strategi for personlig medicin er bygget op omkring en styregruppe for implementering af personlig medicin. Styregruppen skal sikre et tydeligt fælles offentligt ansvar for og samarbejde om udvikling, implementering og drift af den nationale infrastruktur for personlig medicin med et særligt fokus på helgenomsekventering i strategiperioden 2021-2022.

Governancediagram

Nationalt Genom Center

Diagrammet viser governance for Nationalt Genom Center. Du finder relevante dokumenter relateret til de enkelte arbejdsgrupper og advisory boards her.