Bæredygtighedsmål

I Nationalt Genom Centers arbejde har vi implementeret bæredygtige målsætninger, som understøtter realiseringen af FN’s Verdensmål

Sammen med Indenrigs- og sundhedsministeriet arbejder vi i Nationalt Genom Center for, at sygdom ikke bliver en barriere for det liv, du gerne vil leve, så der skabes flere sunde leveår. Den tidligere regering har udvalgt to målsætninger på sundhedsområdet, som sætter rammerne for arbejdet med Verdensmålene i Danmark.

Målsætningerne er:

  • Fortsat udvikling af et godt sundhedsvæsen
  • Styrket indsats overfor kroniske og livstruende sygdomme.

I Nationalt Genom Center afspejles det i styrelsesmålene:

  • Fortsat udbygning af genomdatabasen. NGC har et fortsat ønske om at udbygge den nationale genomdatabase.
  • Genomdata i forskningsprojekter. Data fra genomdatabasen skal kunne anvendes i forskningsprojekter.
  • NGC’s fremtidige rolle i personlig medicin. NGC bidrager til at sikre en konkret governance og finansieringsløsning ift. NGC’s rolle som infrastruktur for personlig medicin i Danmark.
  • Sammenkobling af genomdata med eksterne datakilder. NGC skal udvikle en løsning, der muliggør kobling af genomdata med eksterne datakilder.