Bæredygtighedsmål

I Nationalt Genom Centers arbejde har vi implementeret bæredygtige målsætninger, som understøtter realiseringen af FN’s Verdensmål

Sammen med Indenrigs- og sundhedsministeriet arbejder vi i Nationalt Genom Center for, at sygdom ikke bliver en barriere for det liv, du gerne vil leve, så der skabes flere sunde leveår. Den tidligere regering har udvalgt to målsætninger på sundhedsområdet, som sætter rammerne for arbejdet med Verdensmålene i Danmark.

Målsætningerne er:

  • Fortsat udvikling af et godt sundhedsvæsen
  • Styrket indsats overfor kroniske og livstruende sygdomme.

I Nationalt Genom Center afspejles det i styrelsesmålene:

  • Fortsat udbygning af genom- og variantdatabaserne med flere genomer, som er færdigkørt af NGC og indberettet fra klinikken og forskning til gavn for bedre behandling og forskning.
  • Stigende antal forskningsprojekter får adgang til genom- og variantdata og dermed mulighed for at anvende NGC’s infrastruktur til at tilgå relevant data med det formål at udføre videnskabelige undersøgelser relateret til personlig medicin og af væsentlig samfundsmæssig betydning.
  • NGC har sikret adgang til HPC-kapacitet til NGC's myndighedsopgave for 2024 og frem. Med mulighed for fleksibel kapacitetsforøgelse til dækning af koncernens øvrige HPC-behov.
  • NGC har implementeret en analyseplatform, som forudsat i NGC’s bevillingsgrundlag. Analyseplatformen skal stilles til rådighed for forskere, og muliggør, at genomdata kan kobles med andre relevante data og eksterne datakilder – og på den måde understøtte dataanalyse, udvikling og forskning i præcisionsmedicin.