Vision, mission og værdier

Vores overordnede vision i Nationalt Genom Center er at skabe en bedre fremtid for patienterne, hvor behandlingen er skræddersyet til den enkelte. Visionen er forankret i en mission og vores grundværdier

Vision

I Nationalt Genom Center er vi med til at skabe en fremtid, hvor bedre udredning giver håb hos patienterne. En fremtid, hvor behandlingen er skræddersyet til den enkelte. Og en fremtid hvor vi for nogle kan tilbyde en behandling, hvor der ellers var givet op.

Mission

I samarbejde med de dygtigste eksperter udvikler vi i Nationalt Genom Center en ny, national brug af data i udredning, diagnosticering og udvikling af personlig medicin for alle danskere. Vi samler data om danskernes genomer i en sikker supercomputer, stiller den til rådighed for læger, forskere og patienter og fremmer ny viden om personlig medicin i ind og udland.

Vores værdier
  • Sikkerhed
  • Transparens
  • Relevans
  • Troværdighed
  • Service
  • Kompetence
  • Ansvarlighed
  • Rummelighed

The treatment of the future is tailored to the individual patient