National strategi for Personlig Medicin 2017-2020

Publiceret 30-01-2018

I hele verden sker der i disse år en afgørende ny-udvikling, hvor vi kan bruge molekylær viden - fx om genetik – til at give patienterne en bedre og mere målrettet behandling. Det gælder fx på kræftområdet, og potentialet er stort inden for mange sygdomsområder.

For at sikre konsolidering, koordinering og fælles retning for den samlede indsats har regeringen og Danske Regioner udarbejdet en fælles national strategi for Personlig Medicin 2017-2020.

Overordnet har strategien fokus på: 

  • At skabe grundlaget for udvikling af bedre og mere målrettede behandlinger til gavn for patienterne, gennem brug af viden og nye teknologier
  • At styrke de etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter forbundet med anvendelsen af genetisk information i sundhedsvæsenet 
  • At etablere en fælles governance struktur og et stærkere samarbejde på tværs af landet – både i sundhedsvæsenet og i forskningsverdenen 
  • At etablere et samarbejde om en sikker, fælles og sammenhængende teknologisk infrastruktur 
  • At igangsætte relevante forsknings – og udviklingsprojekter.

Der er afsat 100 mio. kr. på Finansloven for 2017 til at komme i gang. Udviklingen af området forventes også medfinansieret af offentlige forskningsmidler, regionale midler i sundhedsvæsenet og private aktører. 

Der er ved at blive udarbejdet en køreplan for strategiens implementering.

Se den nationale strategi her