Styregruppen for implementering af personlig medicin

Udrulning af den nationale strategi for personlig medicin 2021-2022 er bygget op omkring en styregruppe for implementering af personlig medicin. Styregruppen skal sikre et tydeligt fælles offentligt ansvar for og samarbejde om udvikling, implementering og drift af den nationale infrastruktur for personlig medicin med et særligt fokus på helgenomsekventering (omfattende genetiske analyser) i strategiperioden.

Styregruppen består af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, regionerne, universiteterne og Nationalt Genom Center. Sundhedsministeriet besidder formandsposten, og styregruppen sekretariatsbetjenes af Nationalt Genom Center.

Formand

Dorte Bech Vizard, afdelingschef i Sundhedsministeriet

Næstformand

Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark 

Næstformand

Bettina Lundgren, direktør i Nationalt Genom Center

Styregruppens behandling af patientgrupper mhp. implementering på NGC’s infrastruktur

Styregruppen har på møde d. 15. oktober 2021 godkendt, at nedenstående patientgruppe implementeres på NGC’s infrastruktur uden yderligere bemærkninger. 

Se mødereferat 15. oktober 2021 i boksen "Referater fra styregruppemøder".

Børn og unge med kræft

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden 5. november – 3. december 2021 implementering af nedenstående patientgrupper til skriftlig godkendelse. Der blev rejst en principiel drøftelse, som blev behandlet på mødet den 17. december 2022, men som ikke havde konsekvenser for implementeringen. Alle patientgrupper blev godkendt.

Se mødereferat 17. december 2021 i boksen "Referater fra styregruppemøder”.

Arvelig hæmatologisk sygdom

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Endokrinologiske patienter

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Primær immundefekt

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Arvelige hjertesygdomme

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden 24. marts – 27. april 2022 implementering af nedenstående patientgruppe til skriftlig godkendelse. Patientgruppen blev godkendt uden bemærkninger.

Se mødereferat 3. juni 2022 i boksen "Referater fra styregruppemøder”.

Kræft hos unge voksne (18-30 år) samt arvelig kræft hos voksne

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden maj – juli 2022 implementering af nedenstående patientgrupper til skriftlig godkendelse. Patientgrupperne blev godkendt uden bemærkninger.

Audiogenetik

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Børn og voksne med sjældne sygdomme

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Neurogenetiske patienter

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Oftalmologi

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Udbredt og uhelbredelig kræft

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden maj – juni 2022 implementering af nedenstående patientgruppe til skriftlig godkendelse. Der blev rejst en principiel drøftelse, som bliver behandlet på mødet den 19. august 2022, men som ikke har konsekvenser for implementeringen. Patientgruppen blev godkendt.

Nyresvigt

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden juni – august 2022 implementering af nedenstående patientgrupper til skriftlig godkendelse. Patientgrupperne blev godkendt uden bemærkninger.

Arvelige kolestatiske og fibrotiske leversygdomme

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Svære arvelige hudsygdomme

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden 7. april – 16. maj 2022 implementering af nedenstående patientgruppe til skriftlig godkendelse. Der blev rejst en principiel drøftelse, som blev behandlet på mødet den 3. juni 2022, men som ikke havde konsekvenser for implementeringen. Patientgruppen blev godkendt.

Hæmatologisk cancer

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden 9. maj – 10. juni 2022 implementering af nedenstående patientgruppe til skriftlig godkendelse. Der blev rejst principielle drøftelser, som blev behandlet på mødet den 19. august 2022, men som ikke havde konsekvenser for implementeringen. Patientgruppen blev godkendt.

Psykiatri børn og unge

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styregruppen havde i perioden 20. maj – 17. juni 2022 implementering af nedenstående patientgruppe til skriftlig godkendelse. Der blev rejst principielle drøftelser, som blev behandlet på mødet den 19. august 2022, men som ikke havde konsekvenser for implementeringen. Patientgruppen blev godkendt.

Føtal medicin

Styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Bilag til styregruppens beslutningsoplæg om implementering af patientgruppen

Gitte Tofterup Hansen

S: Chefkonsulent
E-mail gth@ngc.dk
T 23 82 71 27

Betjener styregruppen

Abonner på referater fra styregruppen for implementering af personlig medicin. Du modtager en bekræftelsesmail.

Felter med (*) skal udfyldes