Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Når du accepterer denne politik, giver du samtykke til, at Nationalt Genom Center indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyheder til dig som abonnent.

Når du accepterer denne politik, giver du samtykke til, at Nationalt Genom Center indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne sende nyheder til dig som abonnent.

Når du tilmelder dig vores nyheder, indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig:

  • Den e-mailadresse, som du har indtastet, og hvornår du tilmeldte dig. Det gør vi af hensyn til at kunne dokumentere dit samtykke og sende dig nyheder.
  • Oplysninger om, hvilke nyheder du modtager, åbner og engagerer dig i ved fx at klikke på links til at læse mere. Det gør vi, så vi kan målrette nyheder og gøre dem endnu bedre.
  • Hvordan, hvornår og hvorfra, du åbner nyhederne, fx om du åbner nyhederne i en browser eller i en mail. Det gør vi, så vi kan tilpasse designet og tidspunktet for at sende nyhedsbrevet ud.

De indsamlede oplysninger anvendes altså udelukkende til at sende nyheder og til at lave statistik på vores nyheder, så vi kan lave det bedste indhold til jer.

Vi benytter Ubivox til indsamling og opbevaring af mailadresser samt udsendelse af nyheder. Når du tilmelder dig vores nyhedsservice, giver du samtidig tilladelse til, at dine oplysninger overføres til Ubivox og behandles efter Ubivox' juridiske forhold.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Dataansvarlig for behandlingen

Nationalt Genom Center er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne privatpolitik. Det indebærer, at vi har ansvaret for at afgøre til hvilke formål og hvordan, der må foretages behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.
Hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger, kan du også kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Du har ret til:

  • Indsigt i Nationalt Genom Centers behandling af dine oplysninger (artikel 15)
  • At gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger (artikel 12)
  • At få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er forkerte eller vildledende eller behandlet i strid med lovgivningen (artikel 16-18)
  • At trække dit samtykke tilbage og derved få slettet dine oplysninger (artikel 17)
  • At klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger (artikel 77)

I visse tilfælde har du ret i til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Nationalt Genom Center til en anden dataansvarlig uden hindring (artikel 20).

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at opsige dit abonnement. Dette kan du gøre ved at klikke på knappen "afmeld" på NGC's nyhedsside.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Når du trækker dit samtykke tilbage og opsiger dit abonnement, vil du ikke længere modtage nyhedsmails fra Nationalt Genom Center, og dine oplysninger vil blive slettet inden for to måneder.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk eller ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk.