Sådan driftes WGS-faciliteterne efter 1. juli 2024

Publiceret 18-06-2024

Det er stadig muligt at anvende infrastrukturen til sekventering og processering fremadrettet.

WGS-faciliteterne har tilbudt at forsætte driften af den nationale pipeline på Nationalt Genom Centers (NGC) infrastruktur. For rekvirenter og fortolkere vil det konkret betyde, at det fortsat vil være muligt at rekvirere og sende prøver ved at anvende NGC-rekvisitioner.

Blanketter og vejledninger

Data bliver leveret på NGC's HPC på samme måde som tidligere. Fortolkningsværktøjer stilles til rådighed året ud, og man kan benytte infrastrukturen, som man plejer.

Faciliteterne oplyser, at de fortsat tilbyder samme turn-around-tid (TAT), som rekvirenterne har været vant til, herunder også muligheden for at køre haste-prøver. Såfremt der er et ønske om at benytte dele af infrastrukturen (enten sekventering eller pipeline), vil dette også være muligt.

Vejledning til rekvirering

Fortolkning og analysesvar

Kontakt faciliteterne for at aftale en løsning på håndteringen af det:

NGC WGS Øst
(Region Hovedstaden og Region Sjælland)

Adresse ved forsendelse:

Rigshospitalet
Genomisk Medicin
NGC WGS Øst
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

T   35 45 41 13
M  ngc@regionh.dk (sikker e-mail)

Henvendelser besvares:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00

NGC WGS Vest
(Region Sydjylland, Region Midtjylland og Region Nordjylland)

Adresse ved forsendelse:

Aarhus Universitetshospital
Molekylær Medicinsk Afdeling
NGC WGS Vest
Carl Krebs Vej 36 (varemodtagelsen)
8200 Aarhus N

T   78 45 53 30
 ngc@rm.dk (sikker e-mail)

Henvendelser besvares:
Mandag – torsdag kl. 08.00 - 15.15
Fredag 8.00 – 15.00