Nationalt Genom Center opruster og ansætter en Chief Technology Officer

Publiceret 17-01-2024

”Nationalt Genom Center har en unik position i forhold til at løfte den centrale tekniske udfordring, der ligger i at realisere visionen om personlig medicin og bedre brug af sundhedsdata i Danmark”, lyder det fra Ali Syed, der netop er blevet ansat som Chief Technology Officer hos Nationalt Genom Center.

Ali Syed har mere end 20 års erfaring med avanceret IT-teknologi, herunder udvikling af infrastruktur til tunge regneopgaver. Han har de sidste 10 år arbejdet i krydsfeltet mellem sundhedsforskning og datalogi. Han var hovedarkitekten bag den første Life Science supercomputer i Danmark udviklet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet , Københavns Universitet og Danish e-Infrastructure Consortium specielt til håndtering af følsomme sundhedsdata. Han har i mange år været en del af et eksperthold af fremsynede forskere og IT-specialister, der tidligt så potentialet i genomdata og deres værdi i kombination med andre typer sundhedsdata.

Siden januar 2019 har han været en afgørende del af opbygningen af Nationalt Genom Centers (NGC) tekniske set-up som ekstern strategisk rådgiver på udvikling og drift af NGC’s supercomputer og ikke mindst på udviklingen af hybride cloud løsninger, der f.eks. gør det muligt for regionerne at anvende genomdata og high performance computing i patientbehandling på en brugervenlig og sikker måde. Ali Syed har et indgående kendskab til behovene hos de mange forskellige aktører i sundhedssektoren, og han formår med sin ekspertviden at skabe effektive og sikre løsninger, der virker i stor skala og på lang sigt.

”Nationalt Genom Center (NGC) har en unik position i forhold til at løfte den centrale tekniske udfordring, der ligger i at realisere visionen om personlig medicin og bedre brug af sundhedsdata i Danmark. Vi er allerede nået langt i NGC, og jeg kan tydeligt se vejen frem, når det gælder videreudviklingen af den infrastruktur, der er nødvendig for at understøtte en sådan vision. Som Chief Technology Officer for NGC har jeg de bedste muligheder for at bidrage til denne udvikling som en del af ledelsen i tæt samarbejde med regioner, universiteter, mine dygtige kolleger i NGC samt alle andre aktører på sundhedsområdet nationalt såvel som internationalt.” - Ali Syed, Chief Technology Officer hos Nationalt Genom Center.

Personlig medicin er meget mere end genomdata. Det er visionen at koble data fra forskellige datakilder, udnytte datakilder på tværs af landegrænser, fx adgang til andre landes referencegenomer, samt implementere forordningen om et European Health Data Space (EHDS). NGC ønsker at bidrage aktivt til denne vision. Det forudsætter, at vi fortsat og løbende opruster med tekniske kompetencer.

”Jeg er utrolig glad for og stolt over, at det er lykkedes Nationalt Genom Center at tiltrække en kapacitet som Ali. Han er blandt de bedste HPC-eksperter i landet, har et stort netværk og en god forståelse for brugernes behov. Jeg ser meget frem til at videreudvikle den nationale infrastruktur for personlig medicin sammen med Ali, vores øvrige dygtige folk og samarbejdspartnere.” - Bettina Lundgren, direktør hos Nationalt Genom Center.

Når Ali Syed indtræder som en del af ledelsen med særligt ansvar for udvikling af supercomputeren, bliver det samtidig et farvel til mange år som konsulent og ejer af IT-virksomheden Rook-IT.

”Der sker lige nu store teknologiske landvindinger i forhold til, hvad der er muligt mht. computerkraft, automatisering og avancerede sikkerhedsløsninger baseret på cloud, AI og bioinformatik. Med vores stærke team af specialister i Nationalt Genom Center kan vi omsætte den nye teknologi til innovation i vores sundhedssystem, så det vil kunne mærkes ude hos den enkelte patient. Jeg har derfor valgt at sælge min IT-virksomhed for at kunne tiltræde stillingen som CTO og dermed være med til at sikre, at vi får udnyttet teknologiens potentiale fuldt ud til gavn det danske sundhedsvæsen og for forskningen i personlig medicin.” - Ali Syed, Chief Technology Officer hos Nationalt Genom Center.

Ali Syed tiltrådte stillingen ved årsskiftet og kommer til at arbejde tæt sammen med direktionen bestående af Chief Operating Officer, Camilla Borchorst, Chef for direktionssekretariatet, Christian Dubois og direktør, Bettina Lundgren.