Eksperter samles på Christiansborg for at drøfte fremtiden for personlig medicin

Publiceret 24-11-2023

Den 30. november 2023 samler Folketingets Sundhedsudvalg en række eksperter på Christiansborg for at belyse implementeringen og udviklingen af personlig medicin.

Ekspertmødet afholdes bl.a. på baggrund af, at den forhenværende strategi for personlig medicin udløb ved udgangen af 2022, og at det følger af regeringsgrundlaget, at der skal udarbejdes en ny strategi inden for denne valgperiode.

Formålet med mødet er at give udvalget viden om personlig medicin og dets anvendelse for at skabe et solidt grundlag for fremtidige drøftelser om en ny strategi. Ekspertmødet afholdes fra kl. 15.00 til 16.30, hvor følgende eksperter inden for personlig medicin holder oplæg:

  • Bettina Lundgren, direktør for Nationalt Genom Center, vil give indsigt i implementering og udvikling af personlig medicin i Danmark.
  • Professor og overlæge Sisse R. Ostrowski fra Rigshospitalet, Københavns Universitet, vil præsentere sit syn på personlig medicin som fremtidens data-drevne sundhedsvæsen.
  • Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen fra formandskabet for Medicinrådet vil fokusere på prioritering i et sundhedsvæsen med øget fokus på effektiv ressourceudnyttelse.
  • Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen (Lif), vil belyse potentialet inden for avancerede terapier (ATMP) inden for personlig medicin.
  • Speciallæge i Klinisk Genetik, Anders Bojesen, vil give et kritisk indblik i Nationalt Genom Centers rolle og regionernes investeringer i den nødvendige infrastruktur.
  • Morten Freil, direktør for Danske Patienter, vil fremhæve patienters perspektiver på personlig medicin og de nødvendige etiske, inddragende og regulatoriske rammer.

Afslutningsvis vil medlemmer af udvalget have mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne, inden mødet rundes af af Sundhedsudvalgets formand, Rasmus Lund-Nielsen (M).

Læs mere på Folketingets hjemmeside, hvor du også finder programmet og kan tilmelde dig (der er få pladser).

Ekspertmøde om personlig medicin