Nyt EU-projekt skal muliggøre arbejdet med genomdata på tværs af Europa

Publiceret 27-01-2023

Den 1. november startede projektet European Genomic Data Infrastructure (GDI) i Bruxelles, Belgien. GDI-projektet, som det også kaldes, skal muliggøre, at man kan arbejde med klinisk generet genomdata og supplerende kliniske data på tværs af landegrænser. Det er et krav, at der skabes en datainfrastruktur, hvor man kan tilgå data uden, at data forlader de enkelte lande.

Projektet på 44 mio. euro, koordineret af ELIXIR, er i fællesskab finansieret af Europa-Kommissionen under Digital Europe-programmet og gennem medfinansiering fra de deltagende medlemslande. Klinikere og forskere efterspørger en bedre adgang til at bruge genomdata fra andre lande. Derfor deltager Nationalt Genom Center på vegne af Danmark som et af de 20 europæiske lande, der er med i projektet.

Du kan læse meget mere om projektet her: https://gdi.onemilliongenomes.eu/

GDI-projektet har til formål at stille over en million helgenomsekventeringer til rådighed for forskning og klinisk referencebrug. Det vil skabe hidtil usete muligheder for forskellige interessenter inden for personlig medicin for almindelige, sjældne og smitsomme sygdomme. Klinikere såvel som forskere vil i højere grad være i stand til bedre at kunne forstå genomer og derved bidrage til en bedre folkesundhed.

Serena Scollen, der er projektkoordinator for GDI og leder af ”ELIXIR Human Genomics and Translational Data team”, talte om vigtigheden af at have en infrastruktur for genomdata.

”Genomer vil snart blive rutinemæssigt genererede som en del af sundhedsvæsnets almene ydelse. Det er afgørende at realisere ønsket om anvendelse af genomer og implementeringen af helgenomsekventering i sundhedsvæsnet for at lette forskning og innovation samt for at integrere resultater i klinikken og sundhedsvæsenet. En af de største udfordringer vi møder er manglen på den infrastruktur, der er nødvendig for at få adgang til samt dele og analysere menneskelig genomdata i en stor skala. Ved at arbejde sammen vil landene være i stand til at implementere fælles infrastruktur til at faciliterer sikker dataadgang på tværs af grænserne. De t vil ultimativt skabe værdi for borgerne i Europa , gennem fælles læring og et forbedret sundhedsvæsen.”

Læs den danske pressemeddelelse her: Pressemeddelelse.pdf

Læs den engelske pressemeddelelse her: Pressemeddelse.pdf