Flere skal uddannes inden for personlig medicin

Publiceret 28-02-2023

”Fremtidens sundhedsvæsen er datadrevet, og behovet for uddannelse stiger i takt med, at kompleksiteten i data stiger” – lyder det fra professor og overlæge, Sisse Ostrowski.

Menneske formet af DNA-strenge

Sundhedsvæsenet bliver mere og mere effektivt og præcist ved at udnytte store mængder sundhedsdata, der indsamles fra forskellige kilder og bearbejdes med avancerede analysemetoder. Et datadrevet sundhedsvæsen kan forbedre rammerne for præcis, tidlig opsporing af sygdom, diagnosticering samt en bedre behandling og forebyggelse af sygdomme, og det kan hjælpe med at reducere omkostninger for samfundet og uhensigtsmæssigt lange forløb for patienterne.

Tendensen ses tydeligt i takt med de teknologiske fremskridt, der gør det muligt at indsamle, opbevare og analysere store mængder sundhedsdata på en sikker og effektiv måde.

”Det er en stor datalegeplads, hvor guldkornene i danskernes genomer ikke kun findes i laboratorierne, men også i høj grad også bag computerskærmene.” – Sisse Ostrowski.

Vi skal kunne forstå sundhedsdata bedre

Men vi skal kunne forstå sundhedsdata og deres potentiale og ruste os til at kunne benytte sundhedsdata bedst muligt. Derfor har man i et tæt samarbejde mellem de 5 sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet udviklet en masteruddannelse i personlig medicin. Masteren giver dig en basis for arbejdet med diagnostik, behandling og forskning i personlig medicin og bygger på et multidisciplinært samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Uddannelsen henvender sig til kandidater i sundhedsvidenskab (fx læger), natur-/biovidenskab/farmaci og teknik mv. og i mindre omfang til kandidater med en samfundsvidenskabelig, juridisk eller humanistisk baggrund. Du vil specifikt opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for:

  • Sundhedsdata – omics såvel som real-world data, databehandling og fortolkning af komplekse data.
  • Kommunikation, samarbejde og klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer, evidens for klinisk anvendelse og dokumentationskrav.
  • Organisatoriske, etiske, retslige, sociale samt patientsikkerhedsmæssige aspekter og implikationer af personlig medicin.

Implementeringen af datadrevne løsninger skal ske på en ansvarlig og etisk måde, der tager hensyn til både patienternes behov og de sundhedsprofessionelles arbejdsforhold. Derfor er det vigtigt, at forskellige fagligheder arbejder med at forstå både de muligheder og udfordringer, der er ved at anvende sundhedsdata. 

Søg optag på hele uddannelsen eller et enkelt kursus

Til efteråret bliver de første studerende færdige med deres master i personlig medicin, og der er ny tilmeldingsfrist i foråret, den 1. maj 2023. Uddannelsen kan tages på deltid på 2-6 år, og du kan også nøjes med at tage de kurser, du har behov for.

Du kan læse meget mere om uddannelsen her

Master i personlig medicin – Københavns Universitet (ku.dk)

Hør professor og overlæge samt studieleder for masteruddannelsen i personlig medicin, Sisse Ostrowski fortælle om uddannelsen

https://video.ku.dk/video/67214666/master-i-personlig-medicin-pa-ku