Europa investerer i personlig medicin

Publiceret 29-08-2023

Eksperter fra en række europæiske lande sætter nu ord på den stigende betydning af personlig medicin inden for sundhedsvæsenet og forskningsverden – det har stor betydning for nutidens og fremtidens patienter.

I artiklen, ”Implementation of precision medicine in healthcare—A European perspective” i Journal of Internal Medicine beskriver eksperter inkl. Nationalt Genom Centers direktør, Bettina Lundgren og forhenværende Chief Medical Officer, Birgitte Nybo Jensen , hvordan personlig medicin vinder frem flere steder i Europa.

I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af personlig medicin taget store skridt fremad. Udviklingen har været drevet af fremskridt inden for nye teknologier, der oprindeligt blev anvendt til forskning, og som senere er blevet integreret i den kliniske praksis til at diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme hos patienter. I dag er der udviklet målrettede terapier, især inden for områder som kræft og sjældne sygdomme, der har forbedret patienternes udsigt til et liv med flere sunde leveår. Man gennemgår således et skifte fra den traditionelle "one-size-fits-all" tilgang til en mere personlig og skræddersyet behandling af patienter i de forskellige sundhedsvæsener på tværs af Europa.

 

Personlig medicin kræver samarbejde og tværfaglighed

Initiativer og netværk er blevet etableret nationalt og internationalt med deltagelse fra forskere, klinikere, patienter, politikere og borgere. Initiativerne drives top-down, bottom-up eller som en kombination af begge tilgange, men sigter alle mod at skabe bedre patientbehandling samt en sundhedsøkonomisk bæredygtig ramme for udviklingen af personlig medicin.

Det indebærer ikke kun teknologisk udvikling, men også politiske og etiske retningslinjer, der støtter og fremmer dataudveksling, genetisk rådgivning mm. Det kræver enighed  blandt alle parter - fra forskere til patienter og fra klinikere til borgere. Det er afgørende at udveksle erfaringer og dele viden på tværs af grænser i  opbygningen af en national infrastruktur og implementeringen af personlig medicin.

Læs hele artiklen her