Nu kan du tilmelde dig Årsmøde i personlig medicin 2023

Publiceret 03-04-2023

Traditionen tro holder Nationalt Genom Center Årsmøde i personlig medicin, og du vil igen i år møde nogle af de dygtigste nationale og internationale eksperter inden for personlig medicin og centrale aktører i det danske sundhedsvæsen.

Årsmødet finder sted den 13. september 2023 kl. 9.30-16.00 på Radisson Blu, Amager Boulevard 70. Ligesom de forrige år bliver årsmødet live-streamet, så du kan også deltage virtuelt.

Tilmeld dig her

Sæt kryds i kalenderen, hvis du gerne vil blive klogere på:

  • Personlig medicin i forskellige arenaer
  • Sundhedsdata – Hvad kan og skal de bruges til?
  • Personlig medicin på den internationale scene
  • Den videre udvikling af personlig medicin – Hvad er de næste skridt?

Personlig medicin i forskellige arenaer

Skræddersyet medicin, personlig behandling, præcisionsmedicin. Ja, personlig medicin har mange ’navne’, og der er mange måder at betragte personlig medicin på. For nogen udgør udviklingen af personlig medicin et paradigmeskift væk fra ‘one-size-fits-all’-tankegangen, mens andre mener, at personlig medicin er en udvikling, der har fundet sted længe.

Derfor kan det være en udfordring at definere personlig medicin, for hvad er personlig medicin? I den første strategi står der: ”Personlig Medicin dækker over en udvikling i sundhedsvæsenet, hvor bl.a. forebyggelse og behandling i højere grad tilpasses den enkelte patients individuelle biologi og fysiologi.” Det er en udvikling, der kræver, at vi bringer forskellige fagligheder i spil.

Derfor skal vi på årsmødet have præsenteret forskellige perspektiver på personlig medicin, når forskellige fagligheder fra hhv. klinikken, forskningsverdenen m.fl. giver et konkret eksempel på, hvordan personlig medicin spiller en rolle i deres arbejde. På den måde bliver vi sammen klogere på, hvad personlig medicin dækker over.

 

Sundhedsdata – Hvad kan og skal de bruges til?

På årsmødet skal vi ligeledes debattere arbejdet med sundhedsdata – hvordan får vi det bedste udbytte af forskellige sundhedsdata, og hvordan gør vi det på en sikkerhedsmæssig og etisk forsvarlig måde? Spørgsmål som disse søger vi besvaret på dagen! Danske sundhedsdata er internationalt enestående, og nye teknologiske muligheder giver bedre muligheder for at anvende sundhedsdata til at forbedre sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. En række udfordringer står dog i vejen for at opnå det fulde potentiale. For hvilke muligheder giver sundhedsdata, og skal vi gøre brug af alle muligheder?

 

Personlig medicin på den internationale scene

Vi er langt fra det eneste land, der har store visioner, når det kommer til brugen af sundhedsdata og udviklingen af personlig medicin. I mange lande har man lignende initiativer og projekter, der baner vejen for personlig medicin. Det er blandt andet lande som Belgien, Finland, Holland, Norge, Schweiz, Tyskland, Frankrig og Sverige. Vi skal lære af hinanden og drage nytte af de erfaringer, andre lande gør sig.

Derfor skal vi præsenteres for, hvordan vi i Danmark samarbejder med andre lande samt deltager som part i projekter på tværs af Europa og verden. Derudover skal vi have et indblik i andre landes rejse i udviklingen af personlig medicin.

 

Den videre udvikling af personlig medicin – Hvad er de næste skridt?

Ved årsskiftet udløb den nuværende nationale strategi for personlig medicin, og vi skal have en ny. Men hvad skal være det overordnede fokus i den kommende strategi, og hvilke elementer er det vigtige at have med? Det skal vi sammen blive meget klogere på denne dag. 

 

Vi glæder os til at se dig!