Videndeling om fortolkning af omfattende genetiske analyser

Publiceret 28-06-2022

Nationalt Genom Center og NGC’s arbejdsgruppe for fortolkning inviterer til workshop

Den 31. august 2022 inviterer Nationalt Genom Center (NGC) og NGC’s arbejdsgruppe for fortolkning de fortolkende afdelinger m.fl. til workshop om variantfortolkning. Workshoppen afholdes med et ønske om at dele viden og erfaring på tværs af landet og på tværs af specialer. Derfor finder du både germline og somatisk variantfortolkning på programmet, hvor der også vil være demonstrationer af variantfiltrering på NGC’s infrastruktur samt rig mulighed for at drøfte emner som præfiltreringer, in-silico paneler, prædiktorer, databaser, CNV værktøjer og meget mere.

 

Workshoppen faciliteres sammen med arbejdsgruppen for fortolkning, der blandt andet har til formål at rådgive om fortolkning for de patientgrupper, der er udvalgt til helgenomsekventering på den nationale infrastruktur. Derfor bydes workshoppen velkommen af arbejdsgruppens næstformand, Klaus Brusgaard fra Region Syddanmark og kommende formand, Birgitte Nybo Jensen fra NGC, der i fællesskab vil sætte rammen for dagen. NGC ser frem til at facilitere videndeling om fortolkning – til gavn for patienterne.

 

  • Invitationen er sendt til de til NGC indmeldte fortolkende afdelinger.
  • Workshoppen er relevant for personer, der sidder med fortolkningsopgaven eller helt tæt herpå.
  • Der er et loft på 100 pladser til workshoppen, og pladserne vil blive tildelt efter først til mølle-princippet.

 

Se programmet her

 

Hvordan tilmelder du dig? 

Du kan tilmelde dig via kontakt@ngc.dk

Ved tilmelding skal du anføre følgende oplysninger:

  • Navn 
  • E-mail
  • Ansættelsessted 
  • Eventuelle allergier/vegetar/veganer