Danskerne er positivt indstillede over for genetiske analyser

Publiceret 28-06-2022

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Nationalt Genom Center (NGC) og NGC’s Nationale Advisory Board for Patienter, Borgere og Etik. Undersøgelsen har gjort os klogere på danskernes forhold til genetiske analyser.

Danskerne er blandt andet blevet spurgt ind til, hvorvidt de ville få foretaget en genetisk analyse som led i deres udredning samt behandling, hvis deres læge anbefalede det; om de ville fortælle sine nære slægtninge, at de er i risiko for at udvikle en alvorlig genetisk sygdom; og om de selv vil vide det, hvis sygdommen ikke kan behandles.

 

Danskerne er positivt stemt

Resultaterne viser, at 56 % af danskerne er positivt indstillede over for at få foretaget en genetisk analyse af en potentielt livstruende sygdom. Samtidig er langt de fleste positivt indstillede over for at videregive analyseresultaterne til slægtninge samt at modtage viden fra slægtninges analyser. 54 % af danskerne mener, at de har hørt om genetiske analyser, og de har en god intuitiv forståelse for, at genetiske analyser har noget med arvelighed at gøre, og at de kan anvendes i diagnosticering i forbindelse med konkrete sygdomsforløb.

  • Kendskab: Danskernes forhold til genetiske analyser er baseret på relativt lavt kendskab.
  • Holdninger: Danskerne er positivt indstillede over for genetiske analyser og har en høj grad af tillid til sundhedsvæsenets håndtering heraf.
  • Adfærd: Danskerne er over en bred kam i høj grad indstillet på at sige ja tak til at få foretaget genetiske analyser samt at tage imod og videregive informationer fra genetiske analyser

Vil gerne have foretaget en genetisk analyse

Deres kendskab og indstilling gør, at de er indstillede på at sige ja tak til at få foretaget genetiske analyser samt at tage imod og videregive informationer fra genetisk analyse. 58 % af danskerne er positivt indstillede over for brugen af genetiske analyser i forbindelse med behandling i det danske sundhedsvæsen, imens 65 % bakker op om anvendelsen af genetiske analyser i forskning.

 

Vil du vide endnu mere om danskernes forhold til genetiske analyser, kan du læse hele rapporten lige her