Danmark vil være førende i brug af sundhedsdata

Publiceret 18-10-2021

Parterne på sundhedsdataområdet er blevet enige om en fælles vision for strategisk samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata. Danske sundhedsdata er internationalt enestående, og nye teknologiske muligheder giver bedre muligheder for at anvende sundhedsdata til at forbedre sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. En række udfordringer står dog i vejen for at opnå det fulde potentiale. Det vil parterne nu løse.

Visionen er, at Danmark skal være internationalt førende i brug af sundhedsdata ved at skabe en mere enkel og smidig adgang til data, muliggøre avancerede dataanalyser på tværs af datakilder og sikre høj datasikkerhed og gennemsigtighed om brugen af data. Visionen er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, KL, Danmarks Statistik og Nationalt Genom Center.

Den teknologiske udvikling giver nye muligheder for at anvende sundhedsdata på bedre og mere innovative måder. Men forskningsaktører og sundhedspersoner peger på en række udfordringer, der i dag begrænser disse muligheder, bl.a. manglende overblik over tilgængelige data, tunge administrative godkendelsesprocesser, juridiske uklarheder og tekniske udfordringer med at kombinere forskellige datakilder.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

"Vi skal blive endnu bedre til at bruge de unikke danske sundhedsdata, så vores viden om patienterne også kommer dem til gavn. F.eks. giver kunstig intelligens mulighed for at anvende sundhedsdata til at forudsige sygdom og skræddersy behandling til den enkelte. Vi skal gribe de nye teknologiske muligheder og samtidig sikre, at danske sundhedsdata anvendes sikkert og forsvarligt."

Du kan læse hele pressemeddelelsen på www.sundhedsministeriet.dk

Læs visionen