Personlig medicin i Danmark – dato for årsmøde 2021 er fastsat til den 15. september

Publiceret 04-05-2021

Nationalt Genom Center inviterer til årsmøde den 15. september 2021 under overskriften "Personlig medicin i Danmark". Regeringen og Danske Regioner lancerede i år en opdateret og samlet dansk indsats for personlig medicin. Strategien gælder for årene 2021-22.

Afsættet for årsmødet er regeringen og regionernes opdatering af den danske strategi for personlig medicin 2021-2022. Årsmødets fokus er derfor de fremadrettede faglige perspektiver for udviklingen af personlig medicin. Direktør i Nationalt Genom Center, Bettina Lundgren, siger: 

”Jeg ser frem til en inspirerende dag, hvor vi forhåbentlig igen kan samles fysisk og lade os inspirere og diskutere, hvordan Danmark fastholder sin position og udvikler sig som forgangsland nationalt og internationalt inden for personlig medicin. Det er der brug for, og det skylder vi patienterne”.

Mødet afholdes i København med fysisk fremmøde for 200 deltagere. Der vil også være mulighed for at deltage digitalt. Dette, program og oplægsholdere vil blive fastlagt og udmeldt senere på Nationalt Genom Centers digitale platforme mv. Datoen den 15. september kan dog allerede nu reserveres i kalenderen.