Nye patientgrupper kan indstilles

Publiceret 17-05-2021

Styregruppen for implementering af personlig medicin og Nationalt Genom Center (NGC) inviterer til at indstille nye patientgrupper til helgenomsekventering på den nationale infrastruktur for personlig medicin.

En omfattende genetisk analyse kan betyde, at en patient kan tilbydes målrettet behandling, personlig medicin, og det kan være relevant for en lang række alvorlige sygdomme, fx hvis du har en sjælden sygdom. For bare at nævne en af de 12 overordnede patientgrupper, som eksperter i sundhedsvæsenet har udvalgt til at kunne tilbydes en omfattende genetisk analyse som led i deres behandling via Nationalt Genom Center.

Styregruppen for implementering af personlig medicin og Nationalt Genom Center (NGC) inviterer nu igen via Lægevidenskabelige Selskaber og Regionerne de faglige miljøer til at indstille nye patientgrupper til helgenomsekventering på den nationale infrastruktur for personlig medicin. Leif Panduro Jensen, som er koncerndirektør i Region Sjælland og næstformand i styregruppen, siger:

De kliniske miljøer leverer i øjeblikket, sammen med Nationalt Genom Center, en stor indsats med at få beskrevet og defineret de første udvalgte patientgrupper. Nu åbner vi for nye indstillinger af patientgrupper, og vi får hermed givet udviklingen af personlig medicin et yderligere løft. Det er meget positivt for både patienter og det danske sundhedsvæsen.”

Patientgruppe-indstillingerne skal indsendes på vegne af én eller flere regioner og/eller ét eller flere lægefaglige selskaber. Processen for udvælgelse af patientgrupper består af flere faser, som skal sikre, at beslutningen om udvælgelse af patientgrupper både bliver transparent, af faglig høj kvalitet, og med involvering af de relevante parter.

Du finder en samlet oversigt over relevante dokumenter, fx den samlede proces og de styrende principper for patientudvælgelse her 

Fristen for indstilling af nye patientgrupper er den 16. august.