Nationalt Genom Center opruster med tre markante lederprofiler

Publiceret 01-09-2020

Fra i dag står Nationalt Genom Center med direktør Bettina Lundgren i spidsen endnu stærkere i at bringe Nationalt Genom Center videre mod at udrulle en ny national infrastruktur i det danske sundhedsvæsen, som via genetiske analyser skal give patienterne mere præcise diagnoser og mere målrettet behandling. Det skyldes, at Camilla Borchorst indtræder som Chief Operation Officer, Christian Dubois som sekretariatschef og Birgitte Nybo Jensen, som Chief Medical Officer.

Bettina Lundgren siger:

”Jeg er meget glad for, at vi har rekrutteret så stærke profiler, for der er brug for de allerbedste ledere i arbejdet med at indfri det ambitiøse mål om, at 60.000 patienter over de næste 3-4 år kan se frem til bedre diagnostik og mere skræddersyet behandling via en ny effektiv, sikker og national infrastruktur for genetiske analyser. Jeg ser derfor frem til at kunne trække i arbejdstøjet sammen med de tre dygtige ledere, så vi kan skabe yderlig fremdrift i dette arbejde.”

Camilla Borchorst har gennem godt to årtier arbejdet med blandt andet organisationsudvikling, it-drift og -udvikling, program- og projektstyring og har haft leveranceansvar for digitaliserings- og forandringsprogrammer i bl.a. sundhedssektoren. Hun har gennem mange år varetaget leverandørstyring og er vant til at skabe fremdrift inden for både udvikling og drift, og kommer fra en stilling som partner og programdirektør i Devoteam.

Christian Dubois har lang erfaring og relevant indsigt i centraladministrationen. Han kommer fra en tilsvarende stilling i en af Nationalt Genom Centers søsterstyrelser, Styrelsen for Patientsikkerhed. Han trækker desuden på mangeårig erfaring med toplederrådgivning, interessenthåndtering, politisk kommunikation samt intern kommunikation.  Camilla Borhorst og Christian Dubois vil indgå i øverste ledelse.

Birgitte Nybo Jensen er speciallæge i medicinske lungesygdomme og intern medicin og ph.d. Hun er en erfaren leder og overlæge, og hun har de nødvendige lægefaglige kompetencer til at dedikere fokus på, at først de patientbehandlende læger og senere forskerne får de rette oplysninger fra Nationalt Genom Centers infrastruktur. Birgitte Nybo Jensen har været ledende overlæge på Lungemedicinsk Afdeling L, Bispebjerg Hospital og akutmodtagelsen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun kommer fra en stilling som overlæge i Sundhedsstyrelsen, og vil være den daglige leder af Nationalt Genom Centers sundhedsfaglige team.

Om Nationalt Genom Center 

  • I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet.
  • 29. maj 2018 blev loven om oprettelse af Nationalt Genom Center vedtaget af alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten.
  • 1. maj 2019 blev Nationalt Genom Center oprettet som ny styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet.

Hvad kan udvikling af Personlig Medicin betyde for patienterne?

  • Læger kan opnår bedre forståelse af sygdomme, og dermed vil patienter får bedre behandling
  • Læger kan stille mere præcise diagnoser og bedre forebyggelse af arvelige sygdomme i familien
  • Læger kan begrænse brug af behandlinger, der ikke virker, og dermed vil patienter opleve færre bivirkninger 
  • Læger kan få større sikkerhed for, at de behandlinger, patienten tilbydes, virker ved den specifikke sygdom

Mere info

Loven
Den nationale strategi for Personlig Medicin
Sundheds- og Ældreministeriet
Køreplan for Nationalt Genom Center er klar

Yderligere oplysninger

Kommunikationsansvarlig Grith Enemark: 2063 4891, ghe@ngc.dk