Sådan behandler vi dine data

Nationalt Genom Center indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med, at du tilmelder dig NGC’s årsmøde i personlig medicin 2024. Det gør vi bl.a. med henblik på at registrere din deltagelse.

Indsamling og behandling af personoplysninger

I forbindelse med din tilmelding til NGC’s årsmøde i personlig medicin 2024, indsamler og behandler NGC følgende oplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Din e-mail
 • Din stilling
 • Dit ansættelsessted

Disse oplysninger anvendes udelukkende til at registrere din deltagelse til årsmødet. Oplysningerne bliver efterfølgende opbevaret i forbindelse med dokumentation og journalisering. 

Offentliggørelse og anden brug af fotos og optagelser fra NGC's årsmøde i personlig medicin 2024

Årsmødet livestreames og optages på video, og der vil endvidere blive taget fotos med henblik på at understøtte Nationalt Genom Centers visuelle kommunikation. Optagelserne foregår på Radisson Blu Hotel på Amager Boulevard 70, den 11. september 2024. Der vil i forbindelse med afviklingen af årsmødet blive taget hensyn til de deltagere, der ikke ønsker at medvirke på fotos eller optagelser.

NGC's brug af optagelser op fotos fra årsmødet

Nationalt Genom Center bruger optagelserne fra årsmødet til: 

 • Nationalt Genom Centers website (ngc.dk og eng.ngc.dk), herunder livestreaming af årsmødet
 • Power Point præsentationer i forbindelse med interne møder og offentlige præsentationer
 • Messemateriale (f.eks. displays)
 • Offentliggørelse på sociale medier, herunder X (tidligere Twitter) og LinkedIn.
 • Nationalt Genom Centers nyhedsbrev, som udsendes til alle abonnenter

Såfremt vi ønsker at anvende optagelserne til et andet formål, end det er angivet her, vil du forinden blive kontaktet for dit samtykke. Optagelserne vil ikke blive solgt til tredjepart.

Optagelserne ejes af Nationalt Genom Center og opbevares af Nationalt Genom Center, som er dataansvarlig. Nationalt Genom Center benytter ”LiveHouse A/S” som databehandler til at optage og opbevare optagelserne. Optagelserne bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende GDPR-regler. Optagelserne vil blive gemt i 5 år og kan i denne periode blive brugt til visuel kommunikation af NGC.

Behandlingsgrundlaget 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af NGC’s forpligtelse til at understøtte udviklingen af personlig medicin, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e & sundhedslovens § 223, stk. 1.

Dataansvarlig for behandlingen

Nationalt Genom Center er dataansvarlig for behandlingerne. Det indebærer, at vi har ansvaret for at afgøre til hvilke formål og hvordan, der må foretages behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig. Du kan finde vores kontaktoplysninger på vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger, kan du også kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO) på databeskyttelse@sum.dk. Oplys i givet fald gerne, at du henvender dig vedrørende Nationalt Genom Center.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Du har ret til:

 • Indsigt i Nationalt Genom Centers behandling af dine oplysninger (artikel 15)
 • At gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger (artikel 12)
 • At få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er forkerte eller vildledende eller behandlet i strid med lovgivningen (artikel 16-18)
 • At klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger (artikel 77)

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Nationalt Genom Center til en anden dataansvarlig uden hindring (artikel 20). 

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Det gør du ved at skrive til kontakt@ngc.dk

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf.

Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Nationalt Genom Centers behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby.

Mange tak for din deltagelse!