Indsamling og behandling af personoplysninger og brug af fotos/optagelser

Nationalt Genom Center indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med, at du tilmelder dig Årsmøde i personlig medicin 2023. Det gør vi bl.a. med henblik på at registrere din deltagelse. Årsmødet livestreames og optages på video, og der vil endvidere blive taget fotos. Herunder kan du læse mere om, hvordan vi bruger og opbevarer optagelserne/fotos

Indsamling og behandling af personoplysninger

Når du tilmelder dig Årsmøde i personlig medicin 2023, indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Din e-mail
 • Din stilling
 • Dit ansættelsessted

De indsamlede oplysninger anvendes udelukkende til at registrere din deltagelse til årsmødet. Oplysningerne bliver efterfølgende opbevaret i forbindelse med dokumentering og journalisering. 

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samt af Nationalt Genom Centers offentlige myndighedsudøvelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra e.

Dataansvarlig for behandlingen

Nationalt Genom Center er dataansvarlig for behandlingerne. Det indebærer, at vi har ansvaret for at afgøre til hvilke formål og hvordan, der må foretages behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger, kan du også kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO) på databeskyttelse@sum.dk.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Du har ret til:

 • Indsigt i Nationalt Genom Centers behandling af dine oplysninger (artikel 15)
 • At gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger (artikel 12)
 • At få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er forkerte eller vildledende eller behandlet i strid med lovgivningen (artikel 16-18)
 • At trække dit samtykke tilbage og derved få slettet dine oplysninger (artikel 17)
 • At klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger (artikel 77)
 • I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Nationalt Genom Center til en anden dataansvarlig uden hindring (artikel 20). 

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Det gør du ved at skrive til kontakt@ngc.dk

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby.

Samtykke i forbindelse med optagelser til Årsmøde i personlig medicin 2023

Årsmødet livestreames og optages på video, og der vil endvidere blive taget fotos. Optagelserne foregår på Radisson Blu Hotel på Amager Boulevard 70, den 13. september 2023. Du medvirker muligvis på fotos og optagelser, og din medvirken kræver dit samtykke, før vi kan offentliggøre materialet.

Medier, som du giver samtykke til

Du giver samtykke til, at Nationalt Genom Center bruger optagelserne til: 

 • Nationalt Genom Centers website (ngc.dk og eng.ngc.dk), herunder livestreaming af årsmødet
 • Power Point præsentationer
 • Messemateriale (f.eks. displays)
 • Anvendelse på sociale medier, herunder Twitter og LinkedIn.
 • Nationalt Genom Centers nyhedsbrev
 • Såfremt vi ønsker at anvende optagelserne til anden brug, vil du blive kontaktet for accept. Optagelserne vil ikke blive solgt til tredjepart.

Optagelserne ejes af Nationalt Genom Center og opbevares af Nationalt Genom Center, som er dataansvarlig. Nationalt Genom Center benytter ”LiveHouse A/S” som databehandler til at optage og opbevare optagelserne. Optagelserne bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende GDPR-regler. Optagelserne vil blive gemt i 5 år.

Sådan giver du samtykke

I forbindelse med din tilmelding til Nationalt Genom Centers årsmøde får du mulighed for at give samtykke til, at Nationalt Genom Center har ret til at bruge fotografierne. Jvf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis du skulle fortryde din medvirken, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Nationalt Genom Center på kontakt@ngc.dk. Nationalt Genom Center vil derefter fjerne materialet fra egne medier. Materiale, der er blevet delt på de sociale medier eller delt med f.eks. DR, TV 2 eller produktionsselskaber, har vi desværre ikke mulighed for at fjerne.

Sundhedsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på databeskyttelse@sum.dk.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Nationalt Genom Centers behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynet.dk, hvor du også kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger.

Mange tak for din deltagelse

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for din deltagelse på optagelserne.